Czerwiec - 20 - 2013 Komentowanie nie jest możliwe

Advergaming to pojęcie funkcjonujące od roku 2000. Wprowadził je po raz pierwszy Anthony Giallourakis w domenie swojej strony internetowej. Ma ono wiele polskich odpowiedników, jak na przykład „gry marketingowe”, „gry reklamowe”, czy „gry wirusowe”. Żaden z nich jednak nie oddaje w pełni znaczenia tego terminu, określającego jedną z dostępnych form marketingu internetowego.

Advergaming stanowi mianowicie zaangażowanie konsumenta w przygodę z marką. Dokonuje się to za pomocą gier umieszczonych w przestrzeni publicznej. Innymi słowy, jest to wykorzystanie gier w marketingu. Mogą być nimi gry konsolowe, komputerowe, przeglądarkowe, przeznaczone na urządzenia mobilne, umieszczone na portalach społecznościowych, a także wszystkie inne, których działanie opiera się na elektronicznych urządzeniach. Jest to o tyle istotne, że rozwój rynku urządzeń mobilnych jest ogromny. Oznacza to, że użytkownik może grać nawet w kolejce do lekarza, w tramwaju czy w autobusie, a więc właściwie w każdym czasie i miejscu. Ta cecha to jednak tylko jedna z szeregu zalet advergaminu, mająca wpływ na popularność tej formy marketingu.

Zalety

Wśród mocnych stron advergamingu wymienia się również powszechność i brak ograniczeń w dostępie do potencjalnych klientów i rynków zbytu. Istotny jest też brak ograniczeń wiekowych użytkowników, wbrew panującemu jeszcze stereotypowi, dotyczącemu przeznaczenia gier wyłącznie dla bardzo młodego pokolenia. Jak pokazują badania, średni wiek gracza odbiega znacznie od wieku kojarzonego z okresem dzieciństwa. Przeciętny wiek przekracza mianowicie trzydziesty rok życia. Tym samym śmiało można stwierdzić, że gry w dzisiejszych czasach stanowić mogą narzędzie działań marketingowych skierowanych do zróżnicowanych metrykalnie osób. W następnej kolejności, jako zaletę wymienia się również brak barier językowych (wynikający z intuicyjnej obsługi) oraz wydłużenie czasu obcowania klienta z marką (związane z przykuwaniem uwagi przez czas dłuższy, niż czyni to wiele pozostałych form reklamy). Gra przygotowana w przemyślany sposób, interesująca a łatwa, pozwalająca porównywać osiągane wyniki z dokonaniami innych użytkowników, jest skuteczną formą reklamy wirusowej. Potrafi mianowicie w porównywalnym tempie i skali rozprzestrzenić się po sieci. Co istotne, zaletą advergamingu jest również mierzalność. Można mianowicie dokonać pomiaru jego efektywności za pomocą odpowiedniej analizy.

Z pojęcie advergamingu łączy się jeszcze jeden warty przytoczenia termin, a mianowicie grywalizacja. Rozumiana jest ona jako wykorzystywanie zachowań oraz mechanizmów pochodzących z gier w prawdziwym życiu. Efektem jest podjęcie przez konsumenta, wspierającego się narzędziami on- line, działań w  świecie rzeczywistym. Ta sytuacja jest zatem funkcją nakłaniania potencjalnego klienta do pożądanych zachowań.

Funkcje

Prócz zalet należy także przytoczyć funkcje i możliwości, jakie związane są z advergamingiem. Przede wszystkim, jak każda forma marketingu, pozwala on przekazywać potencjalnym klientom różnego rodzaju informacje, czy to dotyczące marki, nowego produktu, czy też jego przewagi nad innymi. Wpływa on więc na zwiększenie znajomości i świadomości marki. Wzrost zaangażowania gracza w grę, łączący się w każdym przypadku z zaangażowaniem emocjonalnym, pozwala kreować oraz wzmacniać pozytywny wizerunek firmy. Pamiętajmy mianowicie, że granie to forma rozrywki, przyjemnego dla niektórych sposobu spędzania czasu wolnego. Tym samym, promowana w danej grze marka, nabiera w oczach gracza cech pozytywnych, przyjaznych, kojarzyć zaczyna się z odpoczynkiem i zabawą. Ponadto, advergaming wykorzystywany jest jako wsparcie kampanii reklamowych, staje się formą ich wzmocnienia, ugruntowania. Idąc dalej, jest również bazą organizowania konkursów. Potencjalna nagroda stanowi dla gracza bodziec wydłużający czas spędzony na graniu, a co za tym idzie obcowania z marką czy produktem. Nie można zapomnieć o jeszcze jednej funkcji advergaminu, a mianowicie postrzeganiu go jako sposobu zbierania informacji o graczach. Konieczna zazwyczaj rejestracja wymaga podania danych, które w obliczu profitów związanych z możliwością grania, zaangażowani bez problemu udostępniają.

Sposoby promowania marki

Z punktu widzenia firmy i skuteczności advergaminu, istotną kwestią jest źródło samej gry. Oczywiście, firma może zlecić stworzenie gry specjalnie dla niej, a więc od podstaw. Jest to jednak forma bardzo droga, choć najbardziej skuteczna. Można również wykorzystać gry już istniejące na rynku albo ich szablony. Popularnym sposobem jest także po prostu zakup miejsca reklamowego w funkcjonujących już grach. Promowanie marki odbywa się za pomocą użycia billboardów reklamowych, product placement, brand hero, czy też displayowych formatów. Pierwsza z opcji jest sposobem dodawania autentyzmu, elementów naturalnych, często po prostu urzeczywistniających środowisko gry. Product placement ma postać obrandowanych elementów, które przykładowo mogą graczowi, a raczej kierowanej przez niego postaci, otwierać nowe możliwości. Brand hero natomiast, to wykorzystanie za pomocą obrandowania głównego bohatera gry. Ostatnia z form- formaty displayowe, to zaś właśnie wykup miejsca reklamowego, czy to w interfejsie użytkownika, czy podczas ładowania gry.

Wykorzystanie advergaminu wydaje się perspektywiczne i rozwojowe. Powinno być jednak w każdym przypadku uzależnione od charakteru i cech grupy docelowej konsumentów. Przygotowanie gry natomiast i prowadzenie za jej pomocą akcji marketingowej, musi być oparte na szczegółowej analizie, a więc powierzone wykwalifikowanym specjalistom.

Comments are closed.