Luty - 27 - 2012 Komentowanie nie jest możliwe
Shutterstock - Business

Internet przyniósł dotychczas wiele korzyści osobom prowadzącym działalność gospodarczą, a w szczególności tym, którzy zajmują się handlem elektronicznym. Niepodważalnym faktem jest jednak to, że nie każde przedsiębiorstwo jest w stanie przetrwać na dzisiejszym, jakże konkurencyjnym rynku, z tego choćby względu, że pomysłodawcom biznesów, często brak dostatecznej wiedzy na temat niezbędnych działań promocyjnych, które należy stosować, by przewyższyć konkurencję. W ostatnich latach nastąpił duży rozwój w dziedzinie marketingu internetowego. Obserwuje się radykalną zmianę w podejściu do klienta – z masowego na indywidualnego odbiorcę. Internet daje ogromne możliwości dotarcia do klienta, tworzenia i analizowania grupy nabywców pod kątem ich zainteresowań, wykształcenia czy  [ Czytaj dalej ]